Tập huấn CNTT tại trường THCS thị trấn Phước An

Lượt xem:


Sáng nay 27/07/2017 PGD huyện Kroong Pắc ôổ chức lớp tập huấn CNTT cho các cán bộ giá viên các trường tiểu học